Portal - Sosnowiec
polski Strona główna / Kancelaria
Piątek - 19 października 2018 Michaliny, Michała, Piotra     
 
Kancelaria

Kancelaria parafialna


Czynna w poniedziałek, wtorek, środę, piątek

w godzinach 8.00 – 9.00  i  16.00 – 17.00


W czwartki, soboty, niedziele i święta kancelaria nieczynna.


W okresie wakacyjnym kancelaria czynna w godzinach

8.00 – 9.00


Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej.


Sakrament Chrztu świętego

    Chrzty św. w naszym kościele są  zawsze w drugą niedzielę miesiąca na czasie Mszy św. o godz. 12.00 (w wakacje o godz. 10.30). Rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed wybranym przez siebie terminem, przynosząc ze sobą następujące dokumenty :

·   - akt urodzenia dziecka (odpis)

·   - wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

·   - dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)

·   - zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (dana osoba może zostać rodzicem chrzestnym!!!)

     - Jeżeli rodzice dziecka mieszkają poza naszą parafią, bądź za granicą do spisania aktu potrzebna jest zgoda księdza proboszcza aktualnego miejsca zamieszkania (zamieszkania nie zameldowania)

   

Sakrament małżeństwa

     Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej minimum trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Należy przygotować następujące dokumenty :

·   -aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz, metryki chrztu (podst.: Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia Małżeństwa w Kościele katolickim w n. 96 "... dokumentem kościelnym jest metryka chrztu św. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza...").

·   -dowody osobiste

·   -ostatnie świadectwo katechizacji

·   -świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu)

·  -zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.


P
ogrzeb katolicki

·    -akt zgonu

·  -zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP